Declaració de la política de turisme responsable de Rupit Viu!

L’activitat turística té de forma intrínseca un impacte negatiu en el medi ambient i, segons com, en el medi social i econòmic. I d’altra banda, l’activitat turística pot ser una oportunitat per fomentar positivament els valors culturals, naturals i socials del nostre entorn. Rupit Viu ens comprometem públicament a fomentar els valors culturals, socials i naturals del Cabrerès i a minimitzar els impactes negatius que la nostra activitat (i la dels nostres clients i proveïdors) pot implicar.

En concret Rupit Viu es compromet a vetllar:

Pel Medi natural

No realitzar cap activitat que no sigui respectuosa amb medi natural del Cabrerès.

Fomentar en les nostres activitats el coneixement del medi, per així fer-lo cada cop més estimat i respectat.

Compensar les emissions de CO2 de les nostres activitats i dels nostres clients, aportant el seu valor econòmic a projectes de recuperació i foment del nostre patrimoni natural.

Pel medi social

Totes les nostres activitats seran respectuoses amb l’activitat tradicional i històrica dels pobles del Cabrerès i les persones que hi vivim.

Fomentarem el coneixement d’aquestes activitats tradicionals com un valor intrínsec d’aquest territori.

Per la seva història i cultura

Rupit Viu neix en un entorn amb un llegat històric heretat de la vida i sacrificis de moltes generacions. Mostrem el nostre respecte absolut per aquest llegat i fomentarem el seu coneixement, amb veracitat i autenticitat.

Rupit i Pruit, setembre de 2014

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.